کابین روشویی کد D-2029

ترکیب رنگ سفید-طوسی

ارتفاع کابین 50

ابعاد کابین 60*40

آینه دارد

ابعاد آینه 45*14*60

شکل آینه مستطیل

باکس ندارد

سنگ روشویی روی کابینت

جایگاه روشویی نصب به دیوار