کابین روشویی کد P-3013

ترکیب رنگ ارتفاع کابین ابعاد کابین آینه ابعاد آینه شکل آینه باکس ابعاد باکس سنگ روشویی جایگاه روشویی
سفید مات 82 68*42 دارد 72*87 سلطنتی A.B.S ندارد ندارد روی کابینت پایه

3/100/000 تومان