کابین روشویی کد P-3013

3/870/000 تومان

ترکیب رنگ ارتفاع کابین ابعاد کابین آینه ابعاد آینه شکل آینه باکس ابعاد باکس سنگ روشویی جایگاه روشویی
سفید مات 82 68*42 دارد 72*87 سلطنتی A.B.S ندارد ندارد روی کابینت پایه