کابین روشویی کد P-2070

ترکیب رنگ ارتفاع کابین ابعاد کابین آینه ابعاد آینه شکل آینه باکس ابعاد باکس سنگ روشویی جایگاه روشویی
سفید-طوسی 78 55*38 دارد 60*68 مستطیل ندارد ندارد داخل کابینت پایه

3/000/000 تومان