کابین روشویی کد P-2070

3/800/000 تومان

ترکیب رنگ ارتفاع کابین ابعاد کابین آینه ابعاد آینه شکل آینه باکس ابعاد باکس سنگ روشویی جایگاه روشویی
سفید-طوسی 78 55*38 دارد 60*68 مستطیل ندارد ندارد داخل کابینت پایه