کابین روشویی کد D-2080

4/150/000 تومان

ترکیب رنک طوسی

ارتفاع کابین 40

ابعاد کابین 40 در 80

ابعاد آینه 57 در 80

شکل آینه مستطیل

باکس دار ، ابعاد باکس 23 در 14 در 80

سنگ روشویی روی کابینت

جایگاه روشویی نصب به دیوار