کابین روشویی کد D-2066

رنگ سفید – مشکی

ارتفاع کابین 45

ابعاد کابین 42*63

آینه دارد

ابعاد آینه 45*70

شکل آینه بیضی

باکس دارد

ابعاد باکس 26*70

سنگ روشویی روی کابینت

جایگاه روشویی نصب به دیوار