کابین روشویی کد D-2064

5/380/000 تومان

ترکیب رنگ ارتفاع کابین ابعاد کابین آینه ابعاد آینه شکل آینه باکس ابعاد باکس سنگ روشویی جایگاه روشویی
طوسی 40 70*40 دارد 50*70 مستطیل دارد 24*15*70 داخل کابینت نصب به دیوار