کابین روشویی کد D-2063

4/560/000 تومان

ترکیب رنگ ارتفاع کابین ابعاد کابین آینه ابعاد آینه شکل آینه باکس ابعاد باکس سنگ روشویی جایگاه روشویی
سفید-کرم سنگی/پتینه کرم / پتینه طوسی 45 48*39 دارد 50*14*70 مستطیل دارد ادغام شده با آینه داخل کابینت نصب به دیوار