کابین روشویی کد D-2062

4/250/000 تومان

ترکیب رنگ ارتفاع کابین ابعاد کابین آینه ابعاد آینه شکل آینه باکس ابعاد باکس سنگ روشویی جایگاه روشویی
سفید – مشکی 45 51*41 دارد 40*60 مستطیل دارد 23*14*60 روی کابینت نصب به دیوار