کابین روشویی کد D-2059

3/300/000 تومان

ترکیب رنگ ارتفاع کابین ابعاد کابین آینه ابعاد آینه شکل آینه باکس ابعاد باکس سنگ روشویی جایگاه روشویی
سفید – مشکی 48 48*38 دارد 40*60 مستطیل دارد 23*13*60 داخل کابینت نصب به دیوار