کابین روشویی کد D-2058

4/880/000 تومان

ترکیب رنگ ارتفاع کابین ابعاد کابین آینه ابعاد آینه شکل آینه باکس ابعاد باکس سنگ روشویی جایگاه روشویی
سفید-مشکی-سفید مرمری (ماتریکس) 46 48*39 دارد 50*16*70 مستطیل دارد ادغام شده با آینه داخل کابینت نصب به دیوار