کابین روشویی کد D-2056

ترکیب رنگ ارتفاع کابین ابعاد کابین آینه ابعاد آینه شکل آینه باکس ابعاد باکس سنگ روشویی جایگاه روشویی
سفید-مشکی 45 60*40 دارد 40*70 مستطیل دارد 24*15*70 روی کابینت نصب به دیوار تولید نمیشود