کابین روشویی کد D-2054

3/450/000 تومان

ترکیب رنگ ارتفاع کابین ابعاد کابین آینه ابعاد آینه شکل آینه باکس ابعاد باکس سنگ روشویی جایگاه روشویی
سفید-فندقی / وایت واش 50 50*40 دارد 40*70 مستطیل دارد 26*15*70 روی کابینت نصب به دیوار