کابین روشویی کد D-2053

ترکیب رنگ ارتفاع کابین ابعاد کابین آینه ابعاد آینه شکل آینه باکس ابعاد باکس سنگ روشویی جایگاه روشویی
سفید-مشکی 47 58*40 دارد 40*60 مستطیل دارد 23*14*60 داخل کابینت نصب به دیوار