کابین روشویی کد D-2033

ترکیب رنگ طوسی

ارتفاع کابین 45

ابعاد کابین 67*40

آینه دارد

ابعاد آینه 45*13*55

شکل آینه مستطیل

باکس دارد

ابعاد باکس ادغام شده با آینه

سنگ روشویی روی کابینت

جایگاه روشویی نصب به دیوار