کابین روشویی کد D-2030

3/550/000 تومان

ترکیب رنگ سفید-طوسی

ارتفاع کابین 45

ابعاد کابین 70*40

آینه دارد

ابعاد آینه 60*60

شکل آینه گرد

باکس دارد

ابعاد باکس 24*15*70

سنگ روشویی روی کابینت

جایگاه روشویی نصب به دیوار