کابین روشویی کد D-2028

ترکیب رنگ سفید

ارتفاع کابین 50

ابعاد کابین 60*40

آینه دارد

ابعاد آینه 45*14*60

شکل آینه مستطیل

باکس پشت آینه

ابعاد باکس ادغام شده با آینه

سنگ روشویی روی کابینت

جایگاه روشویی نصب به دیوار