کابین روشویی کد 2051 (توقف تولید)

تولید نمیشود

 

ترکیب رنگ مشکی-مرمری

ارتفاع کابین 40

ابعاد کابین 70*40

آینه دارد

ابعاد آینه 50*70

شکل آینه مستطیل

باکس دارد

ابعاد باکس 23*14*70

سنگ روشویی روی کابینت

جایگاه روشویی نصب به دیوار

 

تولید نمیشود