کابین روشویی کد 2050

ترکیب رنگ مشکی-طوسی

ارتفاع کابین 50

ابعاد کابین 70*40

آینه دارد

ابعاد آینه 50*70

شکل آینه مستطیل

باکس دارد

ابعاد باکس 24*13*70

سنگ روشویی روی کابینت

جایگاه روشویی نصب به دیوار