درب ضد سرقت سوپر برجسته-X203

ابعاد: 213*112

نوع روکش: گردو (کار دست)

کتیبه: مطابق عکس

نوع قفل: کاله

قیمت با روکوب MDF محاسبه شده است