درب ضد سرقت مدل 889-2113

ابعاد: 216*115

نوع روکش: TK21

نوع کتیبه: کتیبه K19

نوع قفل: کاله