درب ضد سرقت مدل 973-4142

ابعاد: 216*(118)112

نوع روکش: راش

کتیبه: مطابق عکس

نوع قفل: کاله