درب ضد سرقت مدل صد گره N-102 بامبه

نوع روکش: راش

کتیبه: با کتیبه

نوع قفل: کاله