درب ضد سرقت آدرسام

ابعاد: 210*110

نوع روکش: راش

کتیبه: مطابق عکس

نوع قفل: کاله