ترنم 35 میلی متر

اندازه : 35 میلی متر

طرح ترنم

مشخصات : مطابق عکس