ترنم 25 میلی متر

اندازه : 25 میلی متر

طرح ترنم

مشخصات : مطابق عکس