ترنم 15 میلی متر

اندازه : 15 میلی متر

طرح ترنم

مشخصات : مطابق عکس