بتن اکسپوز مدل Yukon

شرکت Graytone

ابعاد تایل: 60.120

کاربری: نما

وزن قطعه: 35 kg

عیار 430

رنگ پذیری: دارد

مسلح شده به مش فلزی