بتن اکسپوز مدل Rubble Stone

شرکت Sadr Stone

عیار 430

رنگ پذیری: دارد

مسلح شده به مش فلزی