بتن اکسپوز مدل Rose

شرکت Graytone

کاربری: دکوراتیو داخلی

رنگ پذیری: دارد