بتن اکسپوز مدل Rombo

شرکت Sadr Stone

ابعاد تایل: 15.15 / 15.30

عیار 430

رنگ پذیری: دارد

مسلح شده به مش فلزی