بتن اکسپوز مدل Retain

شرکت Sadr Stone

ابعاد تایل: 100.60 / 100.50

عیار 430

رنگ پذیری: دارد

مسلح شده به مش فلزی