بتن اکسپوز مدل Cloudy

شرکت Sadr Stone

ابعاد تایل: 10.10/10.15/15.15/30.30/30.45/45.45

عیار 430

رنگ پذیری: دارد

مسلح شده به مش فلزی