گواهینامه ها و بیانیه مدیریت

بیانیه مدیریت

هلدینگ ساختمانی آریادکور با هدف برطرف کردن تمامی نیاز های ساختمانی و دکوراتیو مشتریان ائم از معماران ، انبوه سازان ، طراحان و دیزاینر های داخلی و البته خریداران شخصی در سال 1383 تاسیس شده و در طی این سالیان بسته به نیاز های اجتماعی و اقتصادی ایران تحت ظرفیت های موجود فعالیت های مختلفی مثل واردات و صادرات و تجارت های درون و برون مرزی ، احداث چندین کارخانه برای تولید نسخه بومی محصولاتی که بعضا خط تولیدی از پیش در ایران نداشتند کرده تا ضمن اشتغال زایی برای ده ها خانوار به حفظ گردش مالی درون خاک عزیزمان ایران کمکی کرده باشد .